‘Tiyatrolarımızın yaşaması için…’

‘Tiyatrolarımızın yaşaması için…’

Tüm Türkiye’de 11 Temmuz Cumartesi saat 17.00’de şahsi oyunların önlerinde okunan ortak bildiri şöyle:

“Bizler, pandemi süreciyle birlikte hayatta kalma uğraşı içinde olan sanat üreticileriyiz. ‘Tiyatromuz Yaşasın İmza Kampanyası’na destek veren Türkiye’den yüzlerce tiyatronun oluşturduğu Gösterim İnisiyatifi olarak ve onbinlerce imzayla bize destek veren seyircilerimizi de yanımıza alarak; Kültür ve Turizm Bakanlığı’nı, Maliye Bakanlığı’nı, Aile ve Toplumsal Politikalar Bakanlığı’nı ve yerel idareleri tüm gösterim emekçilerinin yanında durmaya ve meselelerimize tahlil aramaya bir sefer daha davet ediyoruz.

Gönül velev ki sahnelerden selamlayalım sizleri… Ancak bu ekonomik koşullarda sahnelerimizi açmamız maatteessüf mümkün değil! Bu sebeple gösterimlerimizin yaşaması için, şimdi yetkili ve sorumlu muhataplarımızdan bir çözüm önerisi sunulmayan taleplerimizi bir defa daha tekrarlıyoruz. Bu sıkıntılar çözülmediği takdirde sahnelerimizin perdesi ve salonlarımızı kapısı maatteessüf açılmayacaktır.”

TİYATROCULARIN TALEPLERİ

Oyunların vergi nispetlerinin yine düzenlenmesini, kira desteğinde bulunulmasını, oyun yasası çıkarılmasını isteyen temaşa emekçileri taleplerini şu formda sıraladı:

1 Oyunların KDV, Gelir Vergisi, Stopaj vergi orantıları yine düzenlenmeli, mevcut borçlarla ilgili düzenlemeler acilen yapılmalıdır.

2 Elektrik, doğalgaz, su üzere masraflarımız 2021 Ocak ayına kadar dondurulmalı, var olan borçlar taksitlendirilmeli ve sonrası için de indirim uygulanabilecek bir düzenleme yapılmalıdır.

3 2021 Ocak ayına kadar gösterimlerin salon kiralarına ilgili bakanlıkça destekte bulunulmalıdır.

4 Gösterimlerde çalışan çalışanın maaşları ile ilgili destek olunmalı ve 2021 Ocak ayına kadar olan SGK primleri muvakkat bir yönerge ile ilgili bakanlıkça ödenmeli, geçmiş prim borçları ile ilgili düzenlemeler yapılmalıdır.

5 Temaşa dönemi sağlıklı biçimde başlayana dek tüm temaşa emekçilerinin taban yaşamsal koşulları kişisel maddi desteklerle sağlanmalıdır.

6 Devir kaybetmeden “Tiyatro Yasası” çıkarılmalıdır. Türkiye’de temaşa yapan ödeneksiz şahsi ve bağımsız kurumlar “Kamusal Tiyatro” unvanı almalı, ticarethane kimliğinden kurtarılıp “Kamusal Hizmet Üreten Sanat Kurumu” statüsüne geçirilmelidir.

7 Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen “Özel Oyunlara Devlet Desteği” olarak tanımlanan yönetmelikteki yapılan değişiklikler tekrar gözden geçirilerek, hem Bakanlığı hem Sanat Kurumlarını rahatlatacak formda net bir yapıya kavuşturulmalıdır. Ama bunlar yapıldığında nefes alabilir, hayatta kalabilir ve üretimlerimize devam edebiliriz.


Kültür Sanat