İşten çıkartıldığını öğrenen personel, İş Mahkemesi’nin kapısını çaldı. Haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarıldığını, son maaşının net bin TL olduğunu argüman ederek; kıdem ve ihbar tazminatları, son aya ilişkin fiyat, fazla mesai ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarının davalıdan tahsilini talep etti. Davalı patron, davacının iş akdinin haklı nedenle sona erdirildiğini, davacının rastgele bir alacağının bulunmadığını savunarak davanın reddini talep etti. Duruşma, toplanan deliller ve eksper raporuna dayanılarak davanın kısmen kabulüne karar verdi. Kararı, davalı vekili temyiz etti.

KIDEM VE İHBAR TAZMİNATLARI TALEPLERİNE RET

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi emsal nitelikte bir karara imza attı. Davacının, iş arkadaşlarının özel görüşme ve konuşmalarını kendi cep telefonu ile gizlice kayıt ettiğinin vurgulandığı Yargıtay kararında, “Fesih öncesi davacı personelden yazılı savunma talep edildiği lakin davacı personelin savunma yapmadığı, iş akdinin 6 iş günlük hak düşürücü mühlet içinde feshedildiği anlaşılmaktadır. Çalışma arkadaşlarının özel hayatına direkt müdahale ve şikayete bahis edilmesi halinde hata teşkil eden feshe husus aksiyonun haklı fesih tartısında olduğu ortadadır. Duruşmanın hareketin sübutunu kabul ile birlikte bu durumun fakat geçerli feshe mevzu edilebileceği formundaki kabulünün ise yerinde olmadığı, evraktaki bilgi ve dokümanlardan anlaşılmaktadır. Sonuç itibariyle davalı patron fesihte haklı olduğu için davacının kıdem ve ihbar tazminatları taleplerinin reddi gerekirken kabulü kusurludur. Duruşma kararının oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir” sözleri yer aldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.