Memur ve emekli maaş artışlarını içeren kanun teklifi, TBMM Genel Heyeti'nde kabul edildi

12.01.2023 - Perşembe 02:12

TBMM Genel Şurası'nda Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek maddeleşti.

Yasaya nazaran, yaşlılık, malullük, vefat aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine evrak bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık taban ödeme meblağı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

Hizmet akdi ile bir yahut birden fazla patron tarafından çalıştırılanlar; köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi ismine ve hesabına bağımsız çalışanlardan ticari kar yahut özgür meslek karı nedeniyle gerçek yahut kolay adapta gelir vergisi mükellefi olanlar; gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olanlar; anonim şirketlerin idare heyeti üyesi olan ortakları; sermayesi hisselere bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları; öbür şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları; ziraî faaliyette bulunanlara ödenen gelir ve aylıklar, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere yüzde 30 oranında artırılacak.

Kanuna nazaran, minimum fiyat takviyesi ocak-haziran 2023'te de devam edecek.

Bu kapsamda haklarında uzun vadeli sigorta kolları kararları uygulanan sigortalıları çalıştıran patronlarca, 2022'nin tıpkı ayına ait SGK'ye verilen aylık prim ve hizmet dokümanlarında yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde prime temel günlük yararı 250 lira ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2023'te cari aya ait verilen aylık prim ve hizmet evraklarında yahut muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının; 2023 yılı içinde birinci kere bu kapsama alınan iş yerlerinden bildirilen sigortalılara ait toplam prim ödeme gün sayısının; ocak-haziran 2023 devri için günlük 13,33 lira ile çarpımı sonucu bulunacak fiyat, bu patronların SGK'ye ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu meblağ İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

Prime temel günlük yarar fiyatı, toplu iş mukavelesine tabi özel bölüm patronlarına ilişkin iş yerleri için 500 lira olarak temel alınacak.

Covid-19 salgını nedeniyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde yanlışlı süreçlerden ötürü hizmetleri SGK'ye eksik bildirilen sigortalıların hizmetleri fiili duruma getirilecek.

Kamu vazifelilerinin aylık ve fiyatlarında 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri ortasındaki periyot için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık ek oran, tıpkı periyoda ait enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.

SÖZLEŞMELİ İŞÇİNİN TAKIMA GEÇİRİLMESİ

2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), iştirakçi futbol kulüpleri ve tertipte misyonlu hukuksal şahıslardan iş yeri, yasal ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu karşılaşma münasebetiyle yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu karşılaşma münasebetiyle yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.

Genel Kurul'da yapılan oylama öncesinde kelam talep eden CHP, YETERLİ Parti ve HDP küme başkanvekilleri, yapılan artırımları yetersiz bulduklarını lakin teklife "evet" oyu vereceklerini açıkladı. Teklif, oybirliğiyle kabul edildi.

AKP Küme Başkanvekili Hasret Güçlü, 500 bin kontratlı işçinin takıma geçirilmesine yönelik kanun teklifini de bugün Meclise sunacaklarını bildirdi.

TBMM Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, teklifin kanunlaşması sonrasında birleşimi, saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 30 ARTIRIM KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Şurası'nda, 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu ile Kimi Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Yasa Teklifi' kabul edildi. Kabul edilen kanun teklifi ile; emekli maaşlarının alt hududu 3 bin 500 TL'den, 5 bin 500 TL'ye çıkarılıyor. Malullük, yaşlılık ve vefat aylıklarının da yüzde 30 oranında artırılması amaçlanıyor. Kanun teklifi ile; kamu vazifelilerinin geneline ve hizmet kollarına yönelik mali ve toplumsal haklara ait 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Devir Toplu Mukavele kararları yeterince kamu vazifelilerinin aylık ve fiyatlarında Ocak 2023- 30 Haziran 2023 tarihleri ortasındaki periyot için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen artış oranının, çalışanların ve emeklilerin refah seviyesini artırmak emeliyle yüzde 30 olarak düzenleniyor. Bu çerçevede; memur ve emekli maaşlarında yüzde 30 artırım öngörülüyor.

SGK TAKVİYE PRİMİ 100 TL'DEN 400 TL'YE ÇIKARILIYOR

İşverenlerin işgücü maliyetlerini düşürerek istihdamı müdafaaları ve artırmalarını desteklemek için 2016 yılından 2022 yılı sonuna kadar sağlanan minimum fiyat takviyesinin, bilhassa küçük işletmecilerin bu yükün altından daha kolay kalkmalarını temini emeliyle; 2023 yılı 1 Ocak ile Haziran aylarını kapsayacak formda uzatılması ve meblağının da 100 TL'den 400 TL ye çıkarılması tarafında düzenleme yapılıyor. Bu çerçevede; SGK dayanak primi 100 TL'den 400 TL'ye çıkarılıyor.
5510 sayılı Kanun'da yapılan bir öteki düzenleme ile koronavirüs salgını sebebiyle yapılan kısa çalışma ödemelerinde yanılgılı süreçlerden ötürü hizmetleri kuruma eksik bildirilen sigortalıların, hizmetlerinin fiili duruma getirilmesi amaçlanıyor.

YORUM YAZ