Mayıs 19, 2021

Haberci Adam

İlkeli ve Dürüst Habercilik

‘İstanbul Mukavelesi kilit ehemmiyete sahip’

3 min read
  MEHTAP GÖKDEMİR Ankara - Rapora ait, MYK’ya sunulan yazıda, “Kamuoyunun, insan hakları örgütlerinin, bayan örgütlerinin ve toplumun geniş ...

 

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara – Rapora ait, MYK’ya sunulan yazıda, “Kamuoyunun, insan hakları örgütlerinin, bayan örgütlerinin ve toplumun geniş kesitlerinin itirazlarına karşın tek adam kararıyla çıkılan İstanbul Mukavelesi yalnızca ülkemiz değil tüm dünyada bayana yönelik şiddetin önlenmesi için kilit bir değere sahiptir” denildi. Yazıda, şöyle denildi: “AB kapsamındaki her üç bayandan biri 15 yaş sonrası (62 milyon kadın) fizikî ya da cinsel şiddete maruz bırakılmıştır. 10 bayandan biri en az bir sefer cinsel şiddetin rastgele bir çeşidine maruz bırakılmaktadır. Her saniye; bir bayan cinsel tacizin bir yahut daha çok çeşidine maruz kalırken, 5 bayandan biri takip yoluyla tacize maruz bırakılmaktadır. 31 ülkenin 19’unda bayana yönelik erkek şiddeti, istatiksel datalardan açıkça anlaşılamamaktadır. Masa Başı Araştırma sisteminde 13 ülkeyi kapsayan bir usul belirlenirken (11 AB üyesi ve iki AB üyesi olmayan), anket formülü Mukaveleyi onaylamış bulunan 23 ülke ile toplamda 31 ülkede ve iki Avrupa genelinde faaliyet gösteren organizasyon  tarafından uygulanmıştır. Rapordaki bilgilere nazaran; bayanların yüzde 5’i tecavüze uğramıştır. Her beş bayandan biri şu anki yahut eski partnerlerinden birinden fizikî ya da cinsel şiddete maruz kalmaktadır. En az bir mahzuru bulunan bayan ve kız çocukları; mahzuru bulunmayanlara oranla iki ile beş kat ortasında daha fazla şiddete maruz kalmaktadır.”

Raporda Türkiye nasıl?

MYK’ya sunulan yazıda, “Türkiye Rapora Nasıl Yansıdı?” başlığı altında ise şu sözler yer aldı: “14 Nisan 2021 tarihinde yayımlanan AKL Raporu’nda; Türkiye’nin 20 Mart 2021 tarihli İstanbul Sözleşmesi’nin feshine dair Cumhurbaşkanı kararının işlenmediği görülmekle birlikte; Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nin hedeflediği dört kriterde yaptıkları, rapordaki tabloda yer almıştır. Bunlar, hukuk ve ceza kanunlarının bayana ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddet doğrultusunda değiştirilmiş olması. Bayana ve kız çocuklarına yönelik şiddetle ile ilgili ulusal hareket planının yürürlüğe girmiş olması. Telefon yardım çizgileri, sığınma konutları vb. kurumların uygulamaya geçmesi ve vakitle güçlendirilmiş olması. Bayana ve kız çocuklarına yönelik şiddet olaylarının soruşturulması ve isimli takibata tabi tutulması bahislerinde müspet gelişmelerin yaşanmış olması. Aile içi şiddete uğrayan ve öbür bayana ve kız çocuklarına yönelik şiddet durumlarında müdafaa kararlarının uygulama geçmiş olması ve vakitle geliştirilmiş olması. Önleyici önlemlerin geliştirilmiş olması. Bayana ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddete karşı farkındalık siyasetlerinin yürütülmüş olması ve ilgili bireylerin bu hususlarda eğitim almış olması. Erken tespit ve müdahale programlarının uygulamaya geçmiş olmasıdır.”