Hükümete yakın Hak-İş, getirilmek istenen değişikliğin talepleri karşılamadığını açıkladı

Hükümete yakın Hak-İş, getirilmek istenen değişikliğin talepleri karşılamadığını açıkladı

Türk-İş ve DİSK’e nazaran kıdem tazminatında değişikliğe daha sıcak bakan Hak-İş de hükümetin getirmek istediği düzenlemeye karşı çıktı. Hak-İş Lideri Mahmut Arslan, getirilmek istenilen düzenlemenin “talepleri ile uzaktan yakından alakası” olmadığını belirterek “Bu düzenleme hem prosedür, hem tarz, hem de içerik olarak bizim taleplerimizden uzaktır” dedi.

Arslan, hükümetin getirmek istediği kıdem değişikliğinin içeriği hakkında görüşlerini kamuoyuna yönelik birinci defa Öz-Petrol-İş Umumî Kurulu’nda lisana getirdi. Türkiye’nin salgına karşı büyük bir test verdiğini belirten Arslan, işini kaybeden, kısa çalışmak zorunda olan, fiyatsız olura çıkarılan yahut hâlâ çalışmaya başlayamayan pek çok personelin problemleri tahlil beklerken, kıdem tazminatı tartışmalarının devri olmadığını her platformda söylediklerini anlattı.

Cumhurbaşkanı’na direkt bildirilerini ilettiklerini ve müdahil olmasını istediklerini belirten Arslan, “Ülkenin bu kadar sorunu varken, bu kadar güç bir süreçten geçerken, kıdem tazminatı üzere topluluğun yarıdan fazlasını direkt ilgilendiren bir bahiste alelacele düzenleme yapılmaya çalışılmasının akıllıca olmadığını tabir ettik.

Kıdem tazminatı konusu makul bir periyotta taleplerimizi dikkate alan bir formda önümüze gelirse bunu konuşmaya ve tartışmaya hazırız. Hak-İş olarak al çizgimiz, kazanılmış haklarımızdan arkaya gitmeden yeni gayelere ulaşmaktır” diye konuştu.

EMEK KURULTAYI ÖNERİSİ

Bu arada Girne Amerikan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Tedrisat Üyesi Dr. Engin Ünsal’dan “Emek kurultayı toplansın” önerisi geldi. Ünsal, yaşanan kapitalist bunalımın bedelini çalışanların ödediğine dikkat çekerek, çalışma omurundaki maddelerin da artık gereksinimlere karşılık veremediğini belirtti.

Ünsal, “AKP hükümeti personel yararına değil emekçi zararına teşebbüslerle meşgul. Emekçi kuruluşlarının bir araya gelmeleri ve maddeleri gençleştirmenin, sendikalı personel sayısını artırmanın yollarını kesinlikle aramalıdırlar” dedi.

Bunun için de öncelikle “emek kurultayı”nın toplanması gerektiğini vurgulayan Ünsal, emekle ilgili maddelerde yapılması gereken değişikliklerin “emek manifestosu” ismi altında kamuoyu ve siyasi partilerle paylaşılmasını istedi.

Ekonomi