Gümrükteki tahlil ticareti kolaylaştırdı

Gümrükteki tahlil ticareti kolaylaştırdı

AA’nın Ticaret Bakanlığı’ndan aldığı bilgiye göre, ticaretin en güvenilir ve hızlı şekilde yapılabilmesi, iş insanlarının maliyetlerinin azaltılması, denetimlerden hızlı sonuç alınması ve kaçakçılığın önlenmesi açısından son derece önemli olan, gümrük laboratuvarlarında yapılabilen ve akreditasyonu gerçekleştirilen analizlerin sayısı sürekli artıyor.

Bu çerçevede, İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü, daha önce 19 olan Türk Akreditasyon Kurumu’na (TÜRKAK) akredite analiz metot sayısını 38’e yükseltti.

Metot sayısı 96 oldu

Böylelikle, İstanbul Laboratuvar Müdürlüğü’nce tahıl ve tahıl ürünlerinde rutubet tayini, yağlı tohum küspelerinde yağ tayini, metalik  malzemelerde sertlik deneyleri, motorinde viskozite tayini gibi 19 analiz metodu için daha akreditasyon alındı. Gümrük laboratuvar müdürlükleri, söz konusu belgelendirmelerin ardından 77 olan akredite metot sayısını temmuz itibariyle 96’ya çıkardı.

 

Ekonomi