Enerji Verimliliği Haftası’nda Türkiye İMSAD’dan Açıklama

09.01.2023 - Pazartesi 10:48

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, 9-15 Ocak “Enerji Verimliliği Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu.

Her geçen gün artan enerji ihtiyacı için mevcut enerjinin daha verimli kullanılması gerektiğinin altını çizen Tayfun Küçükoğlu, “Enerji, gıda ve su krizi kapımızda. Sürdürülebilir yaşam ve dünyamızın geleceği için enerjiyi verimli şekilde kullanmayı ikinci plana bırakmamız mümkün değil” dedi. Tüm dünyada insan nüfusunun hızlı artışıyla birlikte enerjiye duyulan ihtiyacın da arttığını vurgulayan Tayfun Küçükoğlu, artan enerji ihtiyacını karşılayabilmenin ve yüksek maliyetlerden kaçınmanın ancak enerjiyi doğru şekilde tüketerek enerji verimliliği ve tasarrufunu sağlamakla mümkün olabileceğini belirtti.

"ENERJİ İTHALATINI VE SERA GAZI SALINIMINI AZALTABİLİRİZ"

Önceki yıllarda vurguladıkları “Gelecekte enerji verimli, sürdürülebilir binalar ülkelerin önemli gündemi olacak” tespitlerinin bugün karşılık bulduğunu söyleyen Küçükoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı;

“Yaklaşık yüzde 70’ini ithal yollardan elde ettiğimiz toplam enerjimizin neredeyse yüzde 31 gibi büyük bir kısmı binalarda kullanılıyor. Küresel sera gazı emisyon kaynaklarının yüzde 75’i enerji eldesi, sanayi, ulaşım, ısıtma-soğutma ve binalarda gerçekleştirilen kullanımlardan kaynaklanıyor. Ancak binalardaki enerji verimliliğini artırarak enerji ithalatını ve sera gazı salınımını azaltıp, ekonomiye ve çevreye büyük katkılar sağlayabiliriz. Avrupa Birliği Yeşil Mutabakata uyum süreci devam ederken Türkiye’yi üretim üssü olarak düşünürsek, bizim gibi enerji yoğun sektörlerin ağırlıklı olduğu bir ülkede Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Vergisi konusunda gerekli dönüşümü sağlamamız ve bu süreci iyi yönetmemiz gerekiyor. Çünkü daha yaşanır ve sürdürülebilir bir dünya için kaynakların akılcı ve etkin kullanılması giderek daha fazla önem kazanıyor.”

“KÜRESEL İKLİM KRİZİ ENERJİ VERİMLİLİĞİNİ ZORUNLU KILIYOR”

Türkiye’de mevcut binalarda enerji verimliliğinin hızla yaygınlaşması gerektiğine dikkat çeken Tayfun Küçükoğlu, “Tüm dünyada artan enerji maliyetleri, hem üreticilerin hem de tüketicilerin daha duyarlı hele gelmeleri gerektiğini gösteriyor. Çünkü küresel iklim krizi, enerji kaynaklarımızın sürdürülebilir olması için şehirlerimizde verimliliği zorunlu kılıyor. Yaşadığımız binalarda enerji tüketimini azaltarak gelecek nesillere daha sağlıklı, yaşam kalitesi daha yüksek şehirler bırakmak adına enerjiyi verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Hem günümüzün hem de geleceğin şehirlerinde enerji, su, atık ve zaman verimliliği en kritik konular arasında yer alıyor. Çevreyi korumaya yönelik tedbirler, sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemizde önemli rol oynuyor” diye konuştu.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR YAPILAR İÇİN İNOVATİF MALZEMELER GELİŞTİRMEYE ÖZEN GÖSTERİLMELİ”

“YEŞİL DÖNÜŞÜM REHBERİMİZİ SEKTÖRLE BULUŞTURMAYA HAZIRLANIYORUZ”

AB ile ticaret yapan tüm ülkeleri ilgilendiren Yeşil Mutabakat ve sınırda karbon düzenlemesi konusunun sektörün en önemli gündem maddelerinden biri olması sebebiyle Türkiye İMSAD olarak “İnşaat Malzemeleri Sanayisinde Yeşil Dönüşüm için Ar-Ge ve İnovasyon Rehberi” isimli çalışmanın hazırlıklarına başladıklarını ifade eden Küçükoğlu, “Bu çalışmanın sektörümüz açısından büyük etki ve değer yaratacağına inanıyoruz. Yüksek önceliğe sahip; sürdürülebilir ve iklim-nötr hale geçiş, sürdürülebilir üretimin göstergeleri ve ölçümü, düşük karbonlu yenilikçi üretim teknolojileri ve kurumsal karbon ayak izi, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş, dekarbonizasyon için araştırma ve yeniliğin nitelikleri, araştırma ve inovasyonda yaşam döngüsü değerlendirmesi, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi, üniversite-sanayi işbirliğinin yeşil dönüşüm için araştırma ve inovasyona odaklanması, yenilikçi üniversite-sanayi işbirliği modelleri, yeşil dönüşüme yönelik araştırma ve yeniliğin finansmanı gibi konuları içerecek olan rehber dokümanımızı 2023 yılının başında sektörle buluşturmayı planlıyoruz” diye konuştu.

YORUM YAZ

.