Danıştay'dan Ankara katliamında emsal karar: İletilmeyen ihtar istihbarat sayılmadı

10.01.2023 - Salı 23:48

10 Ekim Katliamı’ndan sonra, hayatını yitiren Başak Sidar Çevik’in ailesinin açtığı davada, yönetim mahkemesi, emniyetin hizmet kusuru nedeniyle anne Hatice Çevik için 381 bin, baba İzzettin Çevik için 264 bin olmak üzere toplam 645 bin TL tazminat ödenmesine karar vermiş, bu karar bozulmuştu. İtiraz ve yönetim mahkemesinin birinci kararında direnmesi üzerine evrak Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na getirilmişti. Heyet, lokal mahkemenin direnme kararını bozdu.

Konuyla ilgili dava evraklarına giren evrakları pahalandıran Danıştay İdari Dava Heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Çaba Daire Başkanlığı'nın, 14 Eylül 2015’te Ankara Emniyet Müdürlüğü ve 47 kentin müdürlüklerine "IŞİD'in memleketler arası ses getirecek çapta aksiyon yapma kararı aldığı, seçtiği bir kümesi Suriye Deyr-ez Zor’da bulunan bir kampta özel eğitime tabi tutmaya başladığı, planlanan hareketin uçak/gemi kaçırma ya da miting/kalabalık yerde tıpkı anda çok sayıda canlı bomba patlatma formunda kompleks bir aksiyon olabileceği" içerikli yazı gönderdiğini vurguladı.

Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gönderilen "Canlı bomba saldırısı olabilir" yazısının ilgili ünitelere aktarılmamasının hizmet kusuru manasına gelmediğine karar verdi. Bu kararın alınmasında, sözkonusu ikaz yazısında rastgele bir yer, kişi, saat üzere somut bilgilerin olmaması münasebet gösterildi.

T24'ten Gökçer Tahincioğlu'nun haberine göre, Konsey tarafından alınan kararda, 9 emniyet çalışanının de yaralandığı belirtilerek, alanda yaralıların olmasına karşın polisin biber gazı sıkması konusuna, "Sertifikalı güvenlik vazifelileri tarafından gerekli görüldüğü için yapıldı" açıklaması getirildi.

Miting öncesinde kâfi tedbirin alındığı söylendi

Kararda, miting öncesinde rutin güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtilerek, alanda bomba aramalarının yapıldığı, 2 bin 44 çalışanın vazife yaptığı söz edildi. Kararda, "Olayın meydana gelmesinin Gaziantep vilayetinden çıkış ile hareketin yapıldığı an prestijiyle 12 saat içinde, örgüt mensuplarının Ankara vilayet merkezine girdikten sonra 50 dakika içinde, ikinci taksiden indikten sonra 5-6 dakika içinde gerçekleştiği, işçi sayısının kâfi olduğu konularının değerlendirildiği görülmüştür" denildi.

Pozitif yükümlülük bulunmadığı kanaatine varıldı

Kararda, devletin, yetki alanındaki bireylerin güvenliğini sağlamak konusunda olumlu yükümlülüğünün bulunduğu belirtilerek, şöyle devam edildi:

“Pozitif yükümlülük bulunmakla birlikte dava konusu olayda olduğu üzere, idari faaliyetle direkt nedensellik bağı bulunmayan ve temelde insan davranışlarının evvelden bilinemez yahut öngörülemez oluşuyla ilişkili olarak meydana gelen toplumsal olaylarda, yönetimlerin oluşan gerçek ziyanı tazmin etmekle yükümlü kılınmalarını gerektirecek biçimde yorumlanmasına hukuken imkan bulunmamaktadır.”

Kurul'un maddi tazminat kararı

Bu münasebetlerle Heyet, 10 Ekim katliamı için maddi tazminat ödenemeyeceği görüşüne vardı. Mağdurların yalnızca Terörle Uğraştan Doğan Ziyanların Karşılanması isimli yönetmelik uyarınca tazminat alabilecekleri belirtildi. Terörden ziyan görenlere ödeme yapılmasına dair sözkonusu yönetmelik, yönetimin kusurunun bulunmadığı olaylarda uygulanıyor ve mağdurlara nispeten çok düşük oranda tazminat ödenmesine neden oluyor.

Karar, misal terör aksiyonları için de emsal niteliği taşıyor.

YORUM YAZ

.