Anayasa Mahkemesi'nden 'polis okulu' kararı

05.01.2023 - Perşembe 12:36

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Ankara 7. İdare Mahkemesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 2008'de 5754 sayılı Kanun'un 68'inci maddesiyle değiştirilen geçici 4'üncü maddesinde yer alan "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptali için AYM'ye başvurdu.

İptal isteminde, söz konusu ibarenin, polis okullarındaki eğitim sürelerinin sigortalılık kapsamında borçlanılabilmesi için emniyet hizmetleri sınıfında çalışma koşulunu getirdiği, benzer bir görevi icra eden astsubaylar için ise böyle bir şartın bulunmadığı ifade edildi.

Başvuruyu görüşen Yüksek Mahkeme, anılan kanundaki "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinin iptaline hükmetti.

AYM'nin kararında, Anayasa'nın 10'uncu maddesinde herkesin eşit olduğunun güvence altına alındığı, iptali istenen kanundaki hükmün eşitlik ilkesine aykırılık teşkil ettiği bildirildi.

Kararda, astsubaylar ile emniyet mensuplarının birer kolluk görevlisi olduğuna, astsubayların eğitim sürelerini borçlanabilmesi için başvuru yapmaları ve prim ödemeleri dışında bir şartın bulunmadığına işaret edildi.

Anılan kanundaki "emniyet hizmetleri sınıfında" ibaresinin ise emniyet hizmetleri sınıfında çalışma koşulu anlamına geldiği aktarılan kararda, bunun farklı muamele anlamına geldiği kaydedildi. Belirtilen yasal düzenlemenin makul bir nedene dayanmadığı değerlendirmesine yer verilen kararda, "Kural, Anayasa'nın 10. maddesine aykırıdır, iptali gerekir" ifadeleri kullanıldı.

Etiketler
YORUM YAZ

.