Sürpriz teklif paketi

Sürpriz teklif paketi

Fesih yasağında kapsam daraltılırken, kapanan iş yerleri ve sözleşmesi biten işyerleri kapsam dışı kalacak. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi ve kısa çalışma başvuru süresinin sektörel olarak ayrı ayrı ya da bütün halinde uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

1 Temmuz 2020’den önce kısa çalışma başvurusunda bulunmuş işyerlerinde çalışanların, kısa çalışmanın sona ermesi ve normal çalışma düzenine dönülmesi halinde, sigorta primleri 3 ay İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Prim desteği, 2020 sonuna kadar uzatılabilecek. 1 Temmuz’dan önce başvuruda bulunarak nakdi destekten yararlanan işçilerin primleri de mesaiye dönmeleri halinde aynı şekilde devlet tarafından karşılanacak. Düzenlemeden, ev hizmetlerinde çalışanlar ve yurdışında çalışan sigortalılar yararlanamayacak. Kısa çalışmadan haksız yararlandığı tespit edilenlerden ve uygunluk tespiti olumsuz çıkanlardan, destek tutarı geri alınacak. Prim desteğinden yararlananlar, aynı süre zarfında diğer destekleri alamayacak.

Kısa çalışma ödeneğinden yararlanma süresi ve kısa çalışma başvuru süresinin sektörel olarak ayrı ayrı ya da bütün halinde uzatılmasında Cumhurbaşkanı yetkili olacak. Burada da son tarih 31 Aralık 2020 olacak.

Kapsam daraldı

Düzenlemeyle, işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 3 aylık periyotlarla 30 Haziran 2021’e kadar uzatılabilecek. Ancak fesih yasağında istisna kapsamı genişletilecek. Buna göre, belirli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, mevzuta göre yapılan hizmet alımı ve yapım işlerinde işin sona ermesi hallerinde fesih yapılabilecek.

Zorunlu hekim ertelendi

Teklife göre, Soma’da 13 Mayıs 2014’te yaşanan maden ocağı kazasında rödovans ile işletilen Işıklar, Atabacası ve Geventepe’de çalışanların alamadıkları kıdem tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri’nce ödenecek. Teklifle ayrıca, 50’den az çalışanı olan az tehlikeli sınıftaki iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi çalıştırma zorunluluğu yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020’den 31 Aralık 2023’e ertelendi.

Ekonomi