Üniversite Kurulu’nun raporuna nazaran 37 üniversitede hiç burs yok

Üniversite Kurulu’nun raporuna nazaran 37 üniversitede hiç burs yok

Üniversite Kurulu’nca (YÖK) Türkiye’deki 172 üniversitenin 5 ana ve 45 alt gösterge doğrultusunda, 2018 yılı olgularına nazaran değerlendirilmesinin yapıldığı “Üniversite İzleme ve Kıymetlendirme Raporu 2019” açıklandı.

YÖK Yöneticisi Yekta Saraç, göstergelerin “eğitim ve öğretim”, “araştırma – geliştirme, girişim ve yayın”, “uluslararasılaşma”, “bütçe ve finansman” ile “topluma hizmet ve toplumsal sorumluluk” ana kategorileri altında gruplandığını belirterek “Raporun, akademi başkanlarına ve okuyucularına üniversitelere ait etraflı bir kıymetlendirme fırsatı sunacağını, üniversite sisteminin güzelleştirilmesine yönelik ne tıp müdahalelerde bulunulabileceğine ve hangi ortamlarda araştırmalar yapılabileceğine ait ipuçları vereceğini kıymetlendiriyor, üniversite sistemimize şeffaflık ve hesap verebilirlik kapsamında çok değerli ekler sunmasını bekliyoruz” dedi. 

AR- GE, YAYIN, KİTAP ARTMALI 

Yönetici Saraç, üniversitelerden beklentilerini de şöyle sıraladı: 

“Üniversitelerden topluluğun nesnel, toplumsal ve ekonomik sıkıntıları konusunda daha fazla Ar-Ge yapmasını, patent ve yararlı model sayısını artırmasını, ulusal hakemli mecmualarda daha fazla yayın yapmalarını, eğitim ve talim süreçlerinde mekteplilerin kayıtlı oldukları program dışındaki öbür programlardan ders almalarının teşvik edilmesini, öğrenci başına düşen basılı kitap sayısının artırılmasını, bağımsız akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayısının artırılmasını, uluslararasılaşmaya daha fazla odaklanılmasını, talebelere verilen burs sayısının artırılmasını, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ortak daha fazla toplumsal sorumluluk girişimi geliştirilmesini bekliyoruz.” 

172 ÜNİVERSİTENİN DOLULUK ORANTISI YÜZDE 82

2017-2018 tedrisat yılında canlı faaliyette bulunan 172 üniversitenin datalarının tahlil edildiği rapordan kimi kısımlar şöyle: 

– 2018 mali yılında öğrenci başına yapılan cari harcama ölçüsü ortalaması 12 bin 735 lira oldu.  Öğrenci başına 25 bin TL ve üzeri harcama yapan üniversite sayısı 12.

– 152 üniversite bütçelerinin ortalama yüzde 4’ünü Ar-Ge kapsamında harcadıklarını beyan etti. Ar-Ge harcaması yapmadığını açıklayan üniversite sayısı 20. Bunların 13’ü vakıf, 7’si devlet. Bütçesinin yüzde 15 ve üzerini Ar-Ge faaliyetlerine harcayan üniversite sayısı 8.

– 2018 yılı YKS sonuçlarına nazaran 172 üniversitenin umum doluluk orantısı yüzde 82.87. Doluluk nispeti yüzde 100 olan 8 üniversitenin tamamı devlete ilişkin. Doluluk nispeti yüzde 50’nin altında olan ünivesite sayısı 3 ve tamamı vakıf.

10 BİN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

– 2018 yılında 141 üniversite “huzur ve itimadın artırılması amacıyla” 10 bin 202 disiplin soruşturması belgesi açtı. Bunlardan 95’i devlet, 46’sı vakıf üniversitesi. 

– Üniversitelerde öğrenci başına düşen ortalama basılı kitap sayısı 7. Öğrenci başına 25 ve üzeri basılı kitap düşen üniversite sayısı 8. Öğrenci başına 1’in altında basılı kitap sayısı düşen üniversite sayısı 4. 

– 2018 yılında 105 üniversite, “Ar-Ge, verimlilik artırma, eser geliştirme, inovasyon” üzere ortamlarda sanayi ile ortak 3 bin 286 girişim yürüttü. 145 üniversitede 2 bin 793 toplumsal sorumluluk girişimi yürütüldü. Dezavantajlı kümelere yönelik toplumsal armoni ve kapsayıcılığa ait ise 147 üniversitede 2 bin 798 faaliyet düzenlendi.

– 2018’de 95 üniversitenin en az bir patent, yararlı model yahut tasarım başvurusu olumlu sonuçlandı. Patent, yararlı model yahut tasarım evrakı almayan üniversite sayısı 77.

– 2014 – 2018 devrinde en yüksek yüzde 10’luk dilimde atıf almış en az bir yayını olan üniversite sayısı 163.47 üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısı 100 ve üzeri. Bu dilimde atıf almış kurum adresli yayını bulunmayan üniversite sayısı 9.

– 2017 – 2018 tedrisat yılında 165 üniversitede 126 bin 681 yabancı uyruklu öğrenci tahsil gördü. Yabancı talebesi olmayan üniversite sayısı 7.

– 2017 – 2018 talim yılında 135 üniversite talebelerine burs imkânı sağladı. Bu üniversitelerde kelam konusu burslardan yararlanan öğrenci nispeti ortalaması yüzde 9.91. 27 üniversite, talebelerinin yüzde 20 yahut daha fazlasına burs imkânı sağladığını beyan etmiş. Talebelerine burs imkânı sağlamayan üniversite sayısı 37.

Eğitim