‘Okullar tedrisat yılında açılacak mı?’ sorusu karşılığını bulamazken meseleler da sürüyor

‘Okullar tedrisat yılında açılacak mı?’ sorusu karşılığını bulamazken meseleler da sürüyor

Eğitim sendikaları yöneticileri, yapılan açıklamaların dertleri gidermekten uzak olduğunu, açıklanan kriterlerin bilhassa devlet mekteplerinde uygulanmasının mümkün olmadığını söyledi.

‘DEVLET MEKTEBINDE İMKÂNSIZ’

Eğitim İş Umum Yöneticisi Orhan Yıldırım, Bilim Kurulu’nca açıklanan kriterlere yönelik şunları söyledi:

– Bilim Şurası her 4 metrekareye 1 öğrenci/personel olacak halde mektebe girişlerin yapılmasını istiyor.

– Her sınıfta ortalama 30 öğrenci varken 10 öğrenci olarak ders yapılması isteniyor. Bunun devlet mekteplerinde uygulanması imkansız.

– Her mektepte temassız ateş ölçer olması da mekteplerin açılmasına kalan vakit ve MEB’in mali yapısı düşünüldüğünde mümkün görünmüyor. (55 bin resmi mektep var.)

– Her öğrenci ve işçinin mektepte maske ile bulunması ve nemlendikçe değişmesi isteniyor. Her gün bir kere değişse bile 40 milyon maske bulundurulması gerekiyor. Uzun periyodik mali ve tedarik olarak mümkün değil.

– Sınıf, koridor, lavabo üzere mahallerde dezenfektan, likit sabun bulundurulması ve bunların her teneffüste doldur-boşalt yapılması; kapı kolları, merdiven korkulukları üzere alanların daima temizlenmesi ise hizmetli eksikliği ve mektep mali yapıları açısından mümkün görünmüyor.

MEKTEPLER AÇILMAMALI’

Eğitim Sen Umum Lideri Feray Aytekin Aydoğan, “Salgın yayılımının ortadan kalktığı ilmî donelerle açıklanmadan ve gerekli önlemler alınmadan mektepler açılmamalıdır’’ dedi. Aydoğan, şu tekliflerde bulundu:

– Korkuları giderecek bütünlüklü bir formda bir yol haritası oluşturulmalıdır. Eğitim sendikaları, TTB, veli örgütleri, ilgili tüm bölümler laf ve karar süreçlerinde mahal almalıdır.

– Planlamalar, meydanın gerçek haberine sahip olan hocalarla, eğitim ve bilim emekçileri ile birlikte yürütülmelidir.

– Mektep, mektep tipi, derslik sayısı zayıftır.

– Mektepler arası eşitsizlikler giderilmeli, alınan kararlar tüm mekteplerde uygulanabilir olmalıdır.

– Dezavantajlı kümeler desteklenmelidir.

– Eğitim ve sıhhat hakkı birbirinden ayrılmaz başlıklar olarak değerlendirilmeli, çalışmalar bütünlük içerisinde, ilmî olgular, ilmî ölçüler üzerinden yapılmalıdır.

– Salgın, uzaktan eğitimin kalıcılaşmasının bir münasebeti olmamalıdır. Pandemi süreci bize bir sefer daha uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin alanını alamayacağını net bir formda göstermiştir.

BAKAN SELÇUK’A SORULAR

– Tekrar uzaktan eğitim kararı alınırsa evvelki periyot bilgisayarı, tableti, TV ve interneti olmadığı için EBA’yı takip edemeyen yaklaşık 3 milyon talebemiz için hazırlık yapıldı mı?

– Mektepler açılırsa her gün hijyen koşullarını sağlayacak gereçlerin fiyatsız temini için çalışmaya başlandı mı?

– Mekteplerin hizmetli muhtaçlığını karşılamaya yönelik işçi alım talebi ilgili bakanlığa iletildi mi?

– Aslında eksik eğitim-öğretim sürecinden geçmiş olan talebelerimizin, 2020- 2021 talim yılında bu eksikliği giderebilmek için hoca eksikliği sıfırlandı mı? Yoksa tekrar fiyatlı muallimler ile mi bu açık kapatılacak?

– Mekteplerin açılması durumunda salgın hakkında hocaları ve talebeleri bilgilendirmek için Sıhhat Bakanlığı ile irtibat kurarak her mektebe bu bahiste eksper bir tabip gönderilmesi üzerine bir mutabakat yapıldı mı?

SABANCI VAKFI’NIN ‘FARK YARATANLAR PROGRAMI’NIN YENİ GIRIŞIMLERI TANITILDI

OKUMAK YOLDA OLMAKTIR

“Eşekli Kütüphaneci” olarak bilinen Mustafa Güzelgöz’ün hikayesinden ilham alarak 2019’da bir gezici kütüphane oluşturan muallim Nusrettin Biçer ve Abdülkadir Korkmaz, “Okumak Yolda Olmaktır” girişimiyle Şanlıurfa’nın köylerini ziyaret ederek çocuklarla bir araya geliyor. Minibüsü gezici kütüphaneye dönüştürerek Suruç’ta ulaşılmamış çocuk bırakmamayı hedefleyen girişim; onları yalnızca kitapla değil, kendilerinin tasarladıkları kukla, bilim ve sanat atölyesi üzere etkinliklerle de buluşturuyor.

DENEYE HAYIR DERNEĞİ

Üniversite yıllarından beri hayvan hakları konusunda çalışmalarını sürdüren Yağmur Özgür Güven’in 2019’dan beri kendisinin de kurucuları arasında konum aldığı dernek, hayvan deneylerinin etik standartlara iyi formda yapılması ve ilmî çalışmalarla geliştirilen alternatif prosedürlerin yaygınlaşmasıyla hayvan deneylerinin son bulması için çalışmalar yürütüyor. Dernek, hayvanların esaret altında tutulmadığı, azap görmediği ve onları yaşatmanın yollarının arandığı daha düzgün bir dünya için çalışıyor.

FARK YARATTILAR

KONUŞMAMIZ GEREK

Dezavantajlı kesimlerdeki bayanların menstrual eserlere erişebilmeleri ve regl konusundaki tabunun yıkılması için çalışmalar yürüten İlayda Eskitaşçıoğlu’nun kurduğu “Konuşmamız Gerek” platformu, hijyenik eserlere erişimin bir hak olduğu tasavvurundan yola çıkarak köy mekteplerindeki genç kızlar, mevsimlik tarım personeli ve mülteci bayanlarla eğitimler düzenliyor. Platform, regl olmanın utanılacak bir şey olmadığının toplulukta kabul görmesi ve bu tabunun yıkılması için çalışıyor.

THE CARTOON MİLL

Türkiye’de çizgi sinema kültürünün gelişmesine ek sağlamak için yola çıkan Fatih Küçük, 2016 yılında Türkiye’nin birinci bağımsız çizgi sinema mektebi olan The Cartoon Mill’i kurarak çizgi sinema tarihi, karakter tasarlama ve çizgi sinema üretme üzere hususlarda atölyeler düzenleniyor. Yalnızca animasyon eğitimine değil, yörenin ekonomik gelişimine de ekte bulunan Fatih Küçük, sanatsever bir neslin yetişmesine ekte bulunuyor ve çocukları sanatla buluşturmaya devam ediyor.

UÇURTMANIN PEŞİNDE

Mardin’de doğan ve çocukluğundan beri uçurtmalara hayran olan Zahit Mungan, “Uçurtmanın Peşinde” girişimi ile çocukların hem hayal gücünün hem de motor becerilerinin gelişmesine ek sağlayan uçurtma atölyeleri düzenliyor. Verdiği eğitimlerle çocukların klâsik oyunlara olan ilgilerinin artmasını, ekran başında geçirdikleri vaktin azalmasını hedefleyen Mungan, 2016 yılından beri düzenlenen Mardin Uçurtma Şenliği ile de kentin tanıtımına ekte bulunuyor. Mungan, düzenlediği yüzlerce çocuk atölyesi ile hem çocukların hayatlarında fark yaratıyor hem de Mardin kültürünün korunması ve tanıtılması konusunda çalışmalar yapıyor.

Eğitim