Üniversite talebelerinden alınacak ek behreleri, Resmi Gazete’de yayımlandı

Üniversite talebelerinden alınacak ek behreleri, Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’nin 11 Temmuz 2020 tarihli sayısında, yükseköğrenim öğrenci ek hakları ve tahsil fiyatları açıklandı. Yayınlanan sayıda, 2. tahsil ve uzaktan tahsil ek haklarına ve yurtdışından kabul edilecek talebelerin ek haklarına da yan verildi. 

Karara nazaran, en fazla ek hakkını 642 TL ile ‘tıp fakültesi talebeleri, 640 TL ile ‘devlet konservatuarı öğrencileri’ ödeyecek. 207 TL ile en düşük ek hakkı ödeyecek, Denizcilik Yüksek Mektebi ve Denizcilik Meslek Yüksek Mektebi talebeleri oldu.

Eğitim