Tüm dünyaya 9 teklif

Tüm dünyaya 9 teklif

1- Eğitimi herkesin ortak yararı için güçlendirmeye laf verin: Eğitim, eşitsizliklere karşı bir siperdir. Eğitimde sıhhatte olduğu üzere, herkes inançta olduğunda inançta oluruz; herkes geliştiğinde gelişiriz.

2-Eğitim hakkının tarifini, haber ve habere erişimin değerine vurgu yapacak halde genişletin: Komite, eğitim hakkının genişletilmesi için global bir kamuoyu tartışması davetinde bulunuyor.

3-Öğretmenlik mesleğine ve hoca işbirliğine bedel verin: Covid-19 bunalımında, eğitimciler, ailelerin en çok direnç gösterdiği yerlerde kayda bedel yenilikçi formüller uygulamıştır. Eğitimcilerin özerklik, esneklik ve işbirliği içinde hareket edebilecekleri koşulları yaratmalıyız. 

4-Gençlerin ve evlatların iştirakini ve haklarını destekleyin: Adalet duygusu ve demokratik unsurlar bizi, mekteplilerin ve gençlerin, istenen değişimin gerçekleşmesine geniş ölçüde katılmaya öncelik vermeye zorlamalıdır. 

5-Eğitimi dönüştürürken mekteplerin sağladığı toplumsal ortamları koruyun: Mektep, fizikî bir alan olarak vazgeçilmezdir. “Okula gitmenin’’ çeşitli biçimlerine konum verilmelidir lakin mektep, birlikte ömrün başka bir boyutu olarak, hususî ve sair öğrenme sahalarından farklı düşünülerek korunmalıdır.

6-Öğretmenlere ve mekteplilere fiyatsız ve erişime açık teknolojiler sunun: Açık eğitim kaynakları ve açık erişimli dijital araçlar desteklenmelidir. Eğitim, pedagojik alan ve hocalar ile mektepliler arasındaki insan ilgiler dışarıda tutularak hazır içerikle gelişemez. Eğitim, kişisel şirketler tarafından denetim edilen dijital platformlara da bağımlı olamaz.

7- Müfredatta ilmî okuryazarlık olmalı: Bu, münhasıran ilmî haberin reddedilmesine ve yanlış bilgilendirmeye karşı uğraş ettiğimiz bu vakitlerde çok gereklidir. 

8-Kamusal eğitimin finansmanını korumak: Salgın, onlarca yıllık ilerlemeleri baltalama gücüne sahip. Ulusal hükümetler, memleketler arası kuruluşlar ve tüm ortaklar, halk sıhhatini ve toplumsal hizmetlerini güçlendirme gereksinimini kabul etmeli, kamusal eğitimin  korunması ve finansmanı için hareket etmelidir.

9-Eşitsizliği ortadan kaldırmak için efor gösterin: Covid-19 bize topluluklarımızın güç dengesizliklerini ve eşitsizliklerden ne ölçüde etkilendiğini gösterdi. Yarkurul, global bir dayanışma, memleketler arası işbirliği ve çok taraflılığa yönelik yeni taahhütler davetinde bulunuyor.

Covid-19 gerçek bir zorluktur ve gerçek bir sorumluluk gerektiriyor. Bu fikirler, hükümetleri, memleketler arası kuruluşları, sivil topluluk kuruluşlarını, eğitim profesyonellerini, her seviyedeki mekteplileri, bahisle ilgili herkesi, tartışmaya, hususa dahil olmaya ve harekete geçmeye davet ediyor. 

Eğitim